Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti

V bioplynové stanici v Klešti v Karlovarském kraji byla nedávno dokončena instalace a uvedení do provozu nové výrobny Podpůrných služeb s celkovým výkonem 1 MW. Tento projekt je založen na dvou dieselagregátech AD825, které jsou vybaveny motory Doosan a alternátory Mecc Alte, každý s trvalým výkonem 500 kW. Cílem tohoto projektu je poskytnout spolehlivý zdroj energie a podpůrné služby pro stabilizaci elektrické sítě v regionu a zvýšit efektivitu a využití bioplynové stanice.


Technické detaily

  • Dieselagregáty AD825, použité v tomto projektu, jsou vybaveny motory Doosan, které jsou známé svou vysokou spolehlivostí a efektivitou. Tyto motory jsou schopny rychlého startu a poskytují konstantní výkon, což je klíčové pro potřeby podpůrných služeb.
  • Alternátory Mecc Alte, použité v těchto agregátech, jsou navrženy tak, aby poskytovaly stabilní a spolehlivý výkon. Tyto alternátory jsou schopny zvládat vysoké zatížení a jsou ideální pro použití v náročných podmínkách bioplynové stanice.

Proces instalace výrobny zahrnovala několik klíčových kroků:

  • Příprava místa: Příprava místa zahrnovala výběr vhodného místa pro instalaci dieselagregátů. Bylo nezbytné zajistit, aby bylo místo dobře přístupné a vhodné pro instalaci těžkých zařízení.
  • Doprava a montáž zařízení: Dieselagregáty AD825 a alternátory Mecc Alte byly dopraveny na místo a následně umístěny na připravené místo. Tento proces vyžadoval pečlivou koordinaci a odborné znalosti, aby byla zajištěna správná instalace všech komponentů.
  • Elektrické a mechanické připojení: Po montáži agregátů následovalo jejich elektrické a mechanické připojení k trafostanici bioplynové stanice. To zahrnovalo integraci s existujícími systémy stanice, a propojení s dispečerským řízením Agregátora flexibility a systémem ochran distribuce ČEZ.
  • Testování a kalibrace: Po instalaci bylo nutné provést důkladné testování a kalibraci zařízení, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a připravenost k provozu.

Uvedení do provozu do provozu zahrnovalo několik důležitých kroků:

  • Spuštění a ověření výkonu: Prvním krokem bylo spuštění dieselagregátů a ověření jejich výkonu v reálných provozních podmínkách. Bylo nezbytné zkontrolovat, zda každý agregát dosahuje požadovaného výkonu 500 kW a zda je schopen stabilního provozu.
  • Integrace do elektrické sítě: Výrobna byla integrována do místní elektrické sítě, což vyžadovalo úzkou spolupráci s provozovatelem sítě ČEZ a Agregátorem flexibility. Bylo důležité zajistit správnou koordinaci a stabilitu sítě, aby nedocházelo k výpadkům nebo přetížení.
  • Monitorování a optimalizace: Po uvedení do provozu bylo nezbytné provádět intenzivní monitorování provozu výrobny. Tento krok zahrnoval sledování výkonu a identifikaci případných problémů, které by mohly ovlivnit spolehlivost a efektivitu zařízení.

Instalace a uvedení do provozu 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti představuje významný krok ke zvýšení energetické stability a efektivity v regionu Karlovarského kraje. Použití moderních dieselagregátů AD825 s motory Doosan a alternátory Mecc Alte zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz. Tento projekt nejenže posiluje stabilitu elektrické sítě, ale také optimalizuje využití bioplynové stanice, čímž přispívá k ekologičtější a udržitelnější energetice.

Seznam našich dieselagregátů upravených pro Podpůrné služby naleznete k kategorii Podpůrné služby (SVR)


Emanuel Matějka
, ESKO generator

tel: +420 724 898 469, e-mail: eman@eskogenerator.cz


Fotogalerie z místa připojení v Klešti

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti   Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti   Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti   Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti   Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v bioplynové stanici v Klešti