2MWe výrobna podpůrných služeb pro ČEPS v bioplynové stanici na Vysočině

Na Vysočině, v rámci bioplynové stanice, byla realizována instalace výrobny podpůrných služeb pro ČEPS. Tento inovativní projekt, který nazýváme "Výrobna SVR na zelené louce", představuje klíčový krok k posílení stability a spolehlivosti národní elektrické sítě. Provozovatel této výrobny získal od distributora povolení k vyvedení výkonu 2 MW elektrické energie pro službu výkonové rovnováhy (SVR).

Specifikace a konfigurace výrobny

Výrobna je tvořena čtyřmi dieselagregáty AD825, každý s trvalým výkonem 500 kW, což dohromady poskytuje celkový výkon 2 MW. Tyto agregáty jsou strategicky rozmístěny a připojeny k mobilním trafostanicím:

 • Čtyři dieselagregáty AD825: Každý z nich má trvalý výkon 500 kW. Agregáty jsou vysoce efektivní a navržené pro rychlý start a flexibilní provoz, což je nezbytné pro poskytování podpůrných služeb.
 • Dvě mobilní trafostanice v kontejneru: Každá trafostanice je připojena ke dvěma dieselagregátům AD825. Mobilní trafostanice umožňují snadnou instalaci, přepravu a údržbu, čímž zvyšují flexibilitu celého systému.


Proces instalace

Instalace výrobny probíhala v několika klíčových krocích:

 • Příprava místa: V první fázi bylo nutné připravit místo pro umístění dieselagregátů a mobilních trafostanic. Byly vybudovány pevné základy a zajištěny potřebné ochranné konstrukce a oplocení výrobny.
 • Dodávka a montáž zařízení: Dieselagregáty byly dopraveny na místo a odborně instalovány. Montáž zahrnovala propojení s elektrickou infrastrukturou bioplynové stanice a připojení k distribuční síti.
 • Testování a uvedení do provozu: Po dokončení instalace byly provedeny důkladné testy, aby se zajistila správná funkčnost všech komponent. Dieselagregáty byly zapojeny do systému výkonové rezervy a testovány, aby splňovaly všechny požadavky na poskytování podpůrných služeb.


Provoz a údržba

Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a efektivity výrobny je nezbytná pravidelná údržba a servis všech zařízení. To zahrnuje:

 • Pravidelné kontroly a servis dieselagregátů: Výměna oleje, filtry a další běžné údržbové práce, aby bylo zajištěno, že agregáty jsou vždy připraveny k provozu.
 • Údržba mobilních trafostanic: Kontrola izolačních stavů, chlazení a elektrických spojů, aby se předešlo poruchám a zajistila se dlouhodobá spolehlivost.
 • Testování a simulace: Periodické testy a simulace provozních scénářů, aby bylo zajištěno, že systém může rychle a efektivně reagovat na výkyvy v elektrické síti.


Význam a přínosy výrobny

Instalace této výrobny podpůrných služeb přináší několik významných výhod:

 • Stabilita elektrické sítě: Výrobna poskytuje důležité podpůrné služby, které pomáhají udržovat stabilitu a spolehlivost národní elektrické sítě, což je klíčové pro prevenci blackoutů a dalších poruch.
 • Rychlá reakce na výkyvy v síti: Dieselagregáty mohou být rychle spuštěny a zapojeny do sítě, což umožňuje efektivní reakci na náhlé výkyvy v dodávkách elektrické energie.
 • Flexibilita a mobilita: Mobilní trafostanice umožňují snadnou instalaci a přepravu, což zvyšuje flexibilitu a možnosti přizpůsobení systému podle aktuálních potřeb.


Instalace výrobny podpůrných služeb pro ČEPS v bioplynové stanici na Vysočině představuje významný krok směrem k posílení energetické infrastruktury a zajištění stability elektrické sítě. Díky konfiguraci čtyř dieselagregátů AD825 a dvou mobilních trafostanic v kontejneru poskytuje tento projekt potřebný výkon a flexibilitu pro efektivní řízení výkonové rezervy. Pravidelná údržba a pečlivý provoz zaručují dlouhodobou spolehlivost a významný přínos pro energetický systém České republiky.

Seznam našich dieselagregátů upravených pro Podpůrné služby naleznete k kategorii Podpůrné služby (SVR)


Emanuel Matějka
, ESKO generator

tel: +420 724 898 469, e-mail: eman@eskogenerator.cz