Záložní dieselagregát o výkonu 200 kVA v horském hotelu v Beskydech

V horském hotelu v malebném prostředí Beskyd se rozhodli pro instalaci záložního dieselagregátu APD200A o výkonu 200 kVA. Tento krok je nezbytný pro zajištění nepřetržitého provozu hotelu, lanovky a sjezdovky, které jsou klíčovými prvky nabídky pro hosty a návštěvníky. Instalace dieselagregátu poskytne spolehlivou ochranu proti výpadkům elektrické energie z pevné sítě, což je v horských oblastech častý problém.Výběr a specifikace dieselagregátu

Dieselagregát APD200A o výkonu 200 kVA byl vybrán na základě důkladné analýzy energetických potřeb hotelu, lanovky a sjezdovky. Tento výkon je dostatečný k tomu, aby pokryl následující:

  • Hotel: Spotřeba energie pro vytápění, osvětlení, provoz kuchyně, wellness zařízení a další služby poskytované hostům.
  • Lanovka: Nepřetržitý provoz lanovky je zásadní pro dopravu hostů na vrchol sjezdovky, zvláště během sezóny.
  • Sjezdovka: Osvětlení a provoz sněhových děl jsou nezbytné pro udržení kvality sjezdovky i během večerního lyžování a v nepříznivých sněhových podmínkách.


Instalace a implementace

Instalace dieselagregátu probíhala v několika krocích:

  • Příprava prostoru: Bylo nutné vybudovat specifické místo pro umístění agregátu, které je chráněné před nepříznivými povětrnostními podmínkami a má dostatečnou ventilaci.
  • Dodávka a montáž: Dieselagregát byl dopraven na místo a následně odborně instalován. To zahrnovalo připojení k elektrické síti hotelu a napojení na kritické infrastruktury jako lanovka a sjezdovka.
  • Testování a kalibrace: Po instalaci proběhly důkladné testy, které měly za úkol ověřit správnou funkčnost agregátu a jeho schopnost pokrýt požadovaný výkon. Bylo také nutné nastavit automatický přepínač, který zajistí okamžité spuštění dieselagregátu při výpadku elektrické energie.


Provoz a údržba

Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti dieselagregátu je nutné provádět pravidelnou údržbu a servis. To zahrnuje kontrolu a výměnu oleje, filtrů, chladicí kapaliny a baterií. Kromě toho je doporučeno pravidelné testování, aby bylo zajištěno, že agregát je vždy připraven k použití.


Výhody a význam záložního zdroje

Instalace záložního dieselagregátu přináší několik klíčových výhod:

  • Nepřetržitý provoz: Zajištění kontinuálního provozu hotelu a jeho služeb, což je důležité pro komfort hostů a zachování reputace hotelu.
  • Bezpečnost: Spolehlivý provoz lanovky a sjezdovky je klíčový pro bezpečnost návštěvníků a prevenci nehod, které by mohly vzniknout při náhlém výpadku elektrické energie.
  • Ekonomická stabilita: Minimální výpadky provozu znamenají nižší finanční ztráty a lepší ekonomickou stabilitu podniku.


Instalace záložního dieselagregátu APD200A o výkonu 200 kVA v horském hotelu v Beskydech je strategickým rozhodnutím, které zajišťuje spolehlivost a bezpečnost provozu v náročných horských podmínkách. Tento krok nejenže chrání infrastrukturu hotelu a poskytuje hostům nepřerušený zážitek, ale také zvyšuje celkovou odolnost a připravenost podniku na nepředvídatelné události.

Seznam dieselagregátů AKSA APD s motory AKSA naleznete ZDE.


Emanuel Matějka
, ESKO generator

tel: +420 724 898 469, e-mail: eman@eskogenerator.cz