Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích

V obci Libenice ve Středních Čechách jsme v květnu dokončili instalaci a uvedení do provozu nové výrobny Podpůrných služeb s celkovým výkonem 1 MW. Tento projekt je postaven na dvou dieselagregátech AD710, které jsou vybaveny motory Doosan a alternátory Mecc Alte, každý s výkonem 500 kW. Cílem tohoto projektu je poskytnout spolehlivý zdroj energie a podpůrné služby pro stabilizaci elektrické sítě.
Technické detaily

  • Dieselagregáty AD710 - Každý z dieselagregátů AD710 je vybaven motorem Doosan, který je známý svou spolehlivostí a výkonností. Tyto motory jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální výkon a zároveň byly efektivní v provozu. Jsou schopny rychlého startu a mohou být nasazeny během krátké doby, což je klíčové pro zajištění podpůrných služeb.
  • Alternátory Mecc Alte - Alternátory Mecc Alte, použité v těchto agregátech, jsou vysoce kvalitní a spolehlivé komponenty, které zajišťují stabilní výrobu elektrické energie. Tyto alternátory jsou navrženy tak, aby zvládaly vysoké zatížení a poskytovaly stabilní výkon i v náročných podmínkách.

 Proces instalace

 Instalace výrobny zahrnovala několik klíčových kroků:

  • Příprava místa: Prvním krokem bylo připravení místa pro instalaci. To zahrnovalo vyrovnání terénu, zajištění přístupu a instalaci základů pro dieselagregáty.
  • Doprava a montáž zařízení: Dieselagregáty AD710 a alternátory Mecc Alte byly dopraveny na místo a odborně smontovány. Tento proces vyžadoval pečlivé plánování a koordinaci, aby bylo zajištěno, že všechna zařízení budou správně umístěna a připojena.
  • Elektrické a mechanické připojení: Následovalo připojení agregátů k elektrické síti a mechanické připojení všech podpůrných systémů, jako jsou dispečerské řízení s Agregátorem flexibility a systémy ochran s distribucí ČEZ.
  • Testování a kalibrace: Po instalaci bylo nezbytné provést důkladné testování a kalibraci zařízení, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a připravenost k provozu.

Uvedení do provozu

Po dokončení instalace a testování byla výrobna oficiálně uvedena do provozu. Tento proces zahrnoval:

  • Spuštění a ověření výkonu: Prvním krokem bylo spuštění agregátů a ověření jejich výkonu v reálných podmínkách. Bylo nutné zkontrolovat, zda každý agregát dosahuje požadovaného výkonu 500 kW a zda je schopen stabilního provozu.
  • Integrace do elektrické sítě: Výrobna byla následně integrována do místní elektrické sítě. Tento krok vyžadoval spolupráci s provozovatelem sítě CEZ a Agregátorem flexibility, aby byla zajištěna správná koordinace a stabilita sítě.
  • Monitorování a optimalizace: Po uvedení do provozu probíhalo intenzivní monitorování provozu výrobny, aby bylo možné identifikovat a odstranit případné nedostatky. Tento krok je klíčový pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a efektivity zařízení.

Instalace a uvedení do provozu 1MW výrobny Podpůrných služeb v obci Libenice představuje významný krok k posílení energetické stability. Díky použití moderních dieselagregátů AD710 s motory Doosan a alternátory Mecc Alte je tato výrobna schopna poskytovat spolehlivé a efektivní podpůrné služby. Tento projekt nejenže přispívá k stabilizaci elektrické sítě, ale také demonstruje možnosti využití pokročilých technologií v oblasti energetiky.

Seznam našich dieselagregátů upravených pro Podpůrné služby naleznete k kategorii Podpůrné služby (SVR)


Emanuel Matějka
, ESKO generator

tel: +420 724 898 469, e-mail: eman@eskogenerator.cz


Fotogalerie z místa připojení v Libenicích

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích    Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích    Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích    Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích

Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích    Realizace 1MW výrobny Podpůrných služeb v Libenicích