Dodávka dieselagregátů pro Podpůrné služby v průmyslovém areálu v pražských Letňanech

V průmyslovém areálu v pražských Letňanech byla dokončena instalace výrobny podpůrných služeb pro ČEPS, která se stala důležitým prvkem pro zajištění stability a spolehlivosti národní elektrické sítě. Provozovatel získal od distributora elektrické energie povolení k vyvedení výkonu 1 MW elektrické energie pro služby výkonové rovnováhy (SVR). Tato výrobna je složena ze dvou dieselagregátů AD750 s trvalým výkonem 2x500 kW, přičemž každý dieselagregát je připojen k jednomu 630 kVA distribučnímu transformátoru. Tyto transformátory jsou součástí trafostanice průmyslového areálu.


Specifikace a konfigurace výrobny

Výrobna je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé podpůrné služby pro ČEPS, a její hlavní komponenty zahrnují:

 • Dva dieselagregáty AD750: Každý agregát má trvalý výkon 500 kW, což dohromady poskytuje celkový výkon 1 MW. Tyto agregáty jsou navrženy pro rychlý start a flexibilní provoz, což je klíčové pro poskytování podpůrných služeb.
 • Distribuční transformátory: Každý dieselagregát je připojen k jednomu transformátoru, který zajišťuje efektivní přenos elektrické energie do sítě průmyslového areálu a dále do distribuční sítě.


Proces instalace

Instalace výrobny probíhala v několika hlavních fázích:

 • Příprava místa: V první fázi bylo nutné připravit místo pro umístění dieselagregátů. Tento proces zahrnoval úpravu vhodného místa pro instalaci dieselagregátů a instalaci silových a komunikačních kabelů. 
 • Dodávka a montáž zařízení: Dieselagregáty byly dopraveny na místo a odborně instalovány. Montáž zahrnovala propojení s elektrickou infrastrukturou průmyslového areálu a připojení k distribuční síti.
 • Testování a uvedení do provozu: Po instalaci byly provedeny důkladné testy všech systémů, aby bylo zajištěno, že dieselagregáty fungují správně a splňují požadavky na poskytování podpůrných služeb.


Provoz a údržba

Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a efektivity výrobny je nutná pravidelná údržba a servis všech zařízení. To zahrnuje:

 • Pravidelné kontroly a servis dieselagregátů: Výměna oleje, filtry a další běžné údržbové práce, aby bylo zajištěno, že agregáty jsou vždy připraveny k provozu.
 • Údržba transformátorů: Kontrola izolačních stavů, chlazení a elektrických spojů, aby se předešlo poruchám a zajistila se dlouhodobá spolehlivost.
 • Testování a simulace: Periodické testy a simulace provozních scénářů, aby bylo zajištěno, že systém může rychle a efektivně reagovat na výkyvy v elektrické síti.


Význam a přínosy výrobny

Instalace této výrobny podpůrných služeb přináší několik významných výhod:

 • Zajištění stability sítě: Výrobna poskytuje důležité podpůrné služby, které pomáhají udržovat stabilitu a spolehlivost národní elektrické sítě, což je klíčové pro prevenci blackoutů a dalších poruch.
 • Rychlá reakce na výkyvy v síti: Dieselagregáty mohou být rychle spuštěny a zapojeny do sítě, což umožňuje efektivní reakci na náhlé výkyvy v dodávkách elektrické energie.
 • Flexibilita a redundance: Konfigurace se dvěma nezávislými dieselagregáty a transformátory zajišťuje vysokou míru flexibility a redundance, což minimalizuje riziko výpadků.


Instalace výrobny podpůrných služeb pro ČEPS v pražských Letňanech je strategickým krokem k posílení energetické infrastruktury a zajištění stability elektrické sítě. Tato výrobna, vybavená dvěma dieselagregáty AD750 a připojená k distribučním transformátorům, poskytuje potřebný výkon a flexibilitu pro efektivní řízení výkonové rovnoháhy. Díky pravidelné údržbě a pečlivému provozu zaručuje dlouhodobou spolehlivost a významný přínos pro energetický systém České republiky.


Seznam našich dieselagregátů upravených pro Podpůrné služby naleznete k kategorii Podpůrné služby (SVR)


Emanuel Matějka
, ESKO generator

tel: +420 724 898 469, e-mail: eman@eskogenerator.cz