Odporová zátěž pro Podpůrné služby (aFRR-)

V této kategorii naleznete naší nabídku odporové zátěže pro zajištění Podpůrných služeb v energetických soustavách. Patří sem odporové zátěže, které hrají klíčovou roli v zajišťování stability a spolehlivosti dodávek elektrické energie. Tyto zařízení jsou nepostradatelná pro rychlou reakci na výkyvy v síti, poskytování záložní energie a vyrovnávání frekvence.

Odporové zátěže pro Podpůrné služby slouží pro maření elektrické energie, když je jí v přenosové elektrické síti moc. Zajišťují tedy okamžitou spotřebu elektrické energie, když je potřeba.

Žádná položka