Dieselagregáty pro Podpůrné služby (mFRR+, aFRR+) - Výkon ESP (kW) - 1120

V této kategorii naleznete naší nabídku dieselagregátů určených pro zajištění Podpůrných služeb v energetických soustavách. Patří sem dieselové generátory, které hrají klíčovou roli v zajišťování stability a spolehlivosti dodávek elektrické energie. Tyto zařízení jsou nepostradatelná pro rychlou reakci na výkyvy v síti, poskytování záložní energie a vyrovnávání frekvence.

Upravené dieselové generátory pro Podpůrné služby jsou spolehlivým zdrojem záložní energie, schopné rychlého náběhu dle požadavků ČEPS a dlouhodobého provozu. Jsou schopny zajištovat výrobu elektrické energie a její dodávku do přenosové elektrické soustavy.